Lupus ban đỏ hệ thống

Lupus ban đỏ, căn bệnh cực kì nguy hiểm

Lupus ban đỏ, căn bệnh cực kì nguy hiểm

Lupus ban đỏ hệ thống thường được gọi đơn giản là bệnh lupus, được mô tả lần đầu tiên vào năm 1845 bởi Hebra. Đây là một bệnh tự miễn

Sự nguy hiểm bệnh Lupus ban đỏ

Sự nguy hiểm bệnh Lupus ban đỏ

Lupus ban đỏ là gì? Từ nguyên “Lupus” theo tiếng Latin nghĩa là “chó”. Lupus lupus = chó sói Lupus canis= chó nhà. Do các thầy thuốc xưa thấy mặt