Tag Archives: bệnh lupus ban đỏ là gì

Sự nguy hiểm bệnh Lupus ban đỏ

Sự nguy hiểm bệnh Lupus ban đỏ

Lupus ban đỏ là gì? Từ nguyên “Lupus” theo tiếng Latin nghĩa là “chó”. Lupus lupus = chó sói Lupus canis= chó nhà. Do các thầy thuốc xưa thấy mặt