Tag Archives: Muối Ăn

Ăn ít muối gây nhiều bất lợi cho sức khỏe?

Ăn ít muối gây nhiều bất lợi cho sức khỏe?

Việc ăn quá ít muối cũng có thể dẫn đến nguy cơ bệnh tim, tử vong so với việc tiêu thụ lượng muối cần cho cơ thể mỗi ngày, theo