Tag Archives: Nước Anh

Trẻ đi chân trần với trẻ mang giày ai học giỏi hơn?

Trẻ đi chân trần với trẻ mang giày ai học giỏi hơn?

Những đứa trẻ đi chân trần ở trường có khả năng đạt điểm cao hơn và cư xử tốt hơn so với những trẻ mang giày. Ngoài ra, trẻ đi